Skip to main content

Pozvánka na veřejnou schůzi 29.3.2018 v 19.°° hod.

POZVÁNKA

na Den otevřených dveří

zrekonstruované kanceláře Obecního úřadu a knihovny, sociálního zázemí dne 29.3.2018

od 18.°° do 19.°° hod

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Plchovice, které se koná ve čtvrtek 29.3.2018 v 19.°° hod.

na obecním úřadě v Plchovicích

 

Program:

1. Zahájení, schválení programu

2. Zvolení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu

3. Rozpočtová změna č.1

4. OZV

5. Záměr o převodu vodárenských zařízení obce

6. Zpráva o inventarizaci majetku

7. Došlá pošta

8. Různé

9. Diskuze

10. Závěr

Přiložené soubory: